Confuking Insecticide Aerosol (300ml)

  • Anti-insektsförvirrande insekticid aerosolspray

    Anti-insektsförvirrande insekticid aerosolspray

    Det finns över 2 450 arter av myggor, och de är en hälsorisk såväl som ett irritationsmoment för både människor och hundar.För att minska denna risk, gav sig Boxer Industrial Co., Ltd. in i det genom att producera Multi-purpose Aerosol Insecticide Spray.Produkten ärvde traditionell kinesisk kultur och den kompletteras med modern teknik.Den är gjord av 1,1 % aerosol insekticid, 0,3 % tetrametrin, 0,17 % cypermetrin och 0,63 % S-bioalletrin.Att använda pyretroidmedel som effektiva ingredienser kan effektivt döda myggor, flugor, kackerlackor (vetenskapligt namn: Blattodea), myror, tusenfoting, dyngbaggar och loppor.Hög kvalitet, lågt pris, hälso- och miljöskydd och dess anmärkningsvärda effekter gör att vår verksamhet sprids till mer än 30 länder och regioner.Utöver det har vi dotterbolag, FoU-institutioner och produktionsbaser i många delar av världen.